SQL management studio TIPS

Wanneer je SBS gebruikt kun je de volgende links gebruiken voor de diverse databases

 

SharePoint

\\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT##SSEE\sql\query

 

SBS internal database

SERVER\SBSMONITORING

Geplaatst in SBS 2008, SQL

Ricoh Aficio 2352 All-in-One scannen naar USB

Use the following procedure to save scan files on a removable memory device.

 1.  Insert a removable memory device in the media slot.
  You can connect only one removable memory device at a time. The media slot cannot be used if both an SD card and a USB flash memory are inserted into it at the same time.
 2. Make sure that no previous settings remain.
  If a previous setting remains, press the [Clear Modes] key.
 3. Place originals.
 4. Press [Store File].
 5. Press [Store to Memory Device].
  ricoh01
 6. Press [OK].
 7. If necessary, press [Scan Settings] to specify scanner settings such as resolution and scan size.
  For details, see “Various Scan Settings”.
  ricoh02
 8. If necessary, specify the scanning density.
  For details, see “Adjusting Image Density”.
 9. If necessary, press [Original Feed Type] to specify settings such as original orientation.
  For details, see “Setting of Original Feed Type”.
 10. If necessary, press [Send File Type / Name] to specify settings such as file format and file name.
  For details, see “Specifying the File Type and File Name”.
 11. Press the [Start] key
  When scanning batches, place subsequent originals after the scan files have been sent.
  When writing is complete, a confirmation message appears.
 12. Press [Exit].
 13. Remove the memory device from the media slot.
  Remove the media from the media slot only after data has been written completely. Removing the media while data is being written will result in corrupted data
Getagd met
Geplaatst in Algemeen, Printing

Soundcard Color Codes

Onderstaand een overzicht van de kleurcodes zoals deze bij een geluidskaart worden gebruikt

 Soundcard-colorcodes

Geplaatst in Algemeen

401 error

“401.1 error” na installatie Sharepoint op server.
Nadat men Sharepoint heeft geinstalleerd op een server kan het zijn dat bij het browsen naar de central admin of een willekeurige Sharepoint site een 401.1 error verschijnt

Methode 1:
Specificeer de host names. Klik op Start, Klik Run, type regedit, druk op OK. In de Registry Editor zoek op de volgende registry key:
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0.
Right-click MSV1_0. Selecter New, en klik dan opMulti-String Value. Type BackConnectionHostNames, druk dan op ENTER.
Klik met de rechter muisknop op BackConnectionHostNames en selecteer dan Modify.
In de Value data box, type de host name of de host names voor de sites die op de lokale machine staan, en klik dan op OK.
Exit de Registry Editor, en restart the IISAdmin service.

Methode 2:
Open op de betreffende server de registry editor en gan naar
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA.
Rechtermuisklik op LSA, maak een DWORD value aan met naam: DisableLoopbackCheck.
Geef deze entry de waarde 1.
Reboot de machine.

Wanneer je ondanks de aanpassing toch een popup blijft krijgen, controleer dan in IE de volgende setting:
Tools \ Internet Options \ Security \ Custom Level \ User Authentication \ Logon \ Automatic Logon with current user name and password

Geplaatst in Sharepoint 2007, Sharepoint 2010

SBS 2008 certificaat vernieuwen

In Small Business Server 2008 heeft men de mogelijkheid om gebruik  te maken van een derde partij SSL certificaat of van het standaard Self-Signed SSL certificaat. Standaard is het Self-Signed certificaat 2 jaar geldig. Wanneer het certificaat verlopen is zal Outlook een foutmelding geven dat het certificaat is verlopen. Hieronder de stappen om dit op te lossen

1. Ga naar de Windows SBS Console, klik op de Netwerk Tab, dan de Connectiviteit Tab.
2. Klik op het Certificaat icoon, vervolgens op “view certificate properties” in het rechterdeel. In de General tab van het nieuwe venster, worden de datums getoond van het certificaat geldigheidsperiode.
3. In de “Connectivity Tasks” zone, klik “setup your Internet address”, doorloop de wizard om het SSL certificaat te vernieuwen.
4. Wanneer je nu de certificaat eigenschappen controleer zie je dat deze nu weer 2 jaar geldig is.

Geplaatst in Exchange, SBS 2008

PDF openen toestaan in SharePoint 2010

Probleem

Sinds de introductie van SharePoint 2010 en Internet Explorer 8 (of hoger) is het niet meer mogelijk om out-of-the-box PDF bestanden te openen zonder deze eerst op te slaan. De meest snelle manier om dit probleem op te lossen is door de File Browser Handling op Permissive te zetten ipv de (standaard) Strict. Echter brengt dit ook een security risico met zich mee in de zin dat vanaf dat moment alle type bestanden kunnen worden geopend zonder extra waarschuwing (lees hindernis). Aangezien we meestal alleen de mogelijkheid voor het openen van PDF nodig hebben is er een mooiere oplossing. Deze oplossing maakt gebruik van de zgn. MIME types die wel of niet zijn toegestaan.

 

Oplossing

Middels enkele Powershell commando’s kunnen we eenvoudig het openen van PDF bestanden toestaan.

Toevoegen van een vertrouwd MIME type (als voorbeeld PDF)

 1. Open de SharePoint 2010 Management Shell als administrator
 2. Type de volgende command’s in:
  $webapp = Get-SPWebApplication http://<naam webapplicatie>
  $webapp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Add (“application/PDF”)
  $webapp.Update()
 3. Vraag nu een lijst op van vertrouwde MIME types via
  Get-SPWebApplication http://<naam webapplicatie> | Foreach-Object {$_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes}
 4. Onderaan de lijst zal de PDF entry getoond worden

 

Verwijderen van een vertrouwd MIME type (als voorbeeld PDF)

 1. Open de SharePoint 2010 Management Shell als administrator
 2. Type de volgende command’s in:
  $webapp = Get-SPWebApplication http://<naam webapplicatie>$webapp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Remove (“application/PDF”)
  $webapp.Update()
 3. Vraag nu een lijst op van vertrouwde MIME types via Get-SPWebApplication http://<naam webapplicatie> | Foreach-Object {$_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes}
 4. De PDF entry zal verwijderd zijn

 

Voorbeeld van code om in alle webapplications toe te voegen (behalve Central Admin) 

$mimeType = “application/pdf” 
Get-SPWebApplication | 
   foreach-object 
   { 
      # If the MIME Type is not already on the allowed list for the Web Application 
      if($_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Contains($mimeType)) 
      { 
         # Remove the MIME type from the allowed list and update the Web Application 
         $_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Remove($mimeType) | Out-Null 
         $_.Update() 
         Write-Host Removed $mimeType from the allowed list of Web Application $_.Name 
      } 
      else 
      { 
         # The MIME type was not on the list – can’t remove. Inform user 
         Write-Host Skipped Web Application $_.Name – $mimeType was not on the allowed list
      } 
   }

 

Voorbeeld van code om in alle webapplications te verwijderen (behalve Central Admin) 

$mimeType = “application/pdf” 
Get-SPWebApplication | 
   foreach-object 
   { 
      # If the MIME Type is not already on the allowed list for the Web Application 
      if($_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Contains($mimeType)) 
      { 
         # Remove the MIME type from the allowed list and update the Web Application 
         $_.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Remove($mimeType) | Out-Null 
         $_.Update() 
         Write-Host Removed $mimeType from the allowed list of Web Application $_.Name 
      } 
      else 
      { 
         # The MIME type was not on the list – can’t remove. Inform user 
         Write-Host Skipped Web Application $_.Name – $mimeType was not on the allowed list
      } 
   }

Getagd met
Geplaatst in Sharepoint 2010

Sharepoint 2010 out-of-the-box databases

Wanneer we de Sharepoint binaries hebben geïnstalleerd, tot aan het punt waarop de Sharepoint 2010 Products Configuration Wizard wordt gestart, zijn er nog geen databases aangemaakt.

Het Microsoft SQL Server Management Studio overzicht ziet er als dan volgt uit:

 

wordt vervolgd…

Geplaatst in Sharepoint 2007, Sharepoint 2010

User profile Service configureren in Sharepoint 2010

vertaling volgt nog van dit uitstekende artikel

http://sharepointgeorge.com/2010/configuring-the-user-profile-service-in-sharepoint-2010/

nog een uitstekend artikel

http://www.harbar.net/articles/sp2010ups.aspx/

Geplaatst in Sharepoint 2010

Kerberos configureren in Sharepoint 2010

vertaling volgt van dit uitstekende artikel

http://ranaictiu-technicalblog.blogspot.nl/2011/11/sharepoint-2010-supports-two.html

 

Geplaatst in Sharepoint 2010

Sharepoint 2010 Out-of-the-box service apllications

 

 

Service applications Description SharePoint Server 2010 Standard SharePoint Server 2010 Enterprise
Access Services Let’s users view, edit, and interact with Access 2010 databases in a Web browser. X
Business Data Connectivity service Gives access to line-of-business data systems. X X
Excel Services Application Let’s users view and interact with Excel 2010 files in a Web browser. X
Managed Metadata service Manages taxonomy hierarchies, keywords and social tagging infrastructure, and publish content types across site collections. X X
PerformancePoint Service Application Provides the capabilities of PerformancePoint. X
Search service Crawls content, produces index partitions, and serves search queries. X X
Secure Store Service Provides single sign-on authentication to access multiple applications or services. X X
State service Provides temporary storage of user session data for SharePoint Server components. X X
Usage and Health Data Collection service Collects farm wide usage and health data, and provides the ability to view various usage and health reports. X X
User Profile service Adds support for My Site Web sites, profile pages, social tagging and other social computing features. X X
Visio Graphics Service Let’s users view and refresh published Visio 2010 diagrams in a Web browser. X
Web Analytics service Provides Web service interfaces. X X
Word Automation Services Performs automated bulk document conversions. X X
Microsoft SharePoint Foundation Subscription Settings Service Provides multi-tenant functionality for service applications. Tracks subscription IDs and settings for services that are deployed in partitioned mode. Deployed through Windows PowerShell only. X X
InfoPath Forms Services InfoPath Forms Services provides a Web browser experience for filling out InfoPath forms based on browser-compatible form templates (.xsn). X X
Geplaatst in Sharepoint 2010

Categorieën