Outlook-items exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (.PST)

De gegevens in Microsoft Outlook 2010 kunt u exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (.PST). Dit is een manier om Outlook 2010-items over te brengen naar een computer of om een back-up te maken.

Mapeigenschappen zoals machtigingen en weergaven worden niet bewaard wanneer u exporteert naar een Outlook-gegevensbestand (.PST). Alleen de inhoud zelf wordt geëxporteerd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

Het tabblad Pagina van de openbare website van SharePoint Online

 1. Klik onder Exporteren op Exporteren.

.

OPMERKING   De wizard Importeren en exporteren kan ook worden geopend door achtereenvolgens op het tabblad Bestand, Openen en Importeren te klikken.

 1. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.

 2. Klik op Outlook-gegevensbestand (.PST) en klik op Volgende.

 3. Selecteer het account (een map op het hoogste niveau) dat u wilt exporteren. U kunt dan alle e-mailberichten, agenda, contactpersonen, taken en notities van dat account exporteren.

OPMERKING    U kunt slechts de gegevens van een account tegelijk exporteren.

Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld.

 1. Klik op Volgende.

 2. Klik op Bladeren om de locatie te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.PST) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK.

OPMERKING    Als u de exportfunctie al hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en de bestandsnaam weergegeven. Zorg ervoor dat u de bestandsnaam wijzigt als u een nieuw bestand wilt maken in plaats van het bestaande bestand te gebruiken.

 1. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.PST) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 2. Klik op Voltooien.

De export begint onmiddellijk, tenzij een nieuw Outlook-gegevensbestand (.PST) wordt gemaakt of de export plaatsvindt naar een bestaand bestand dat met een wachtwoord is beveiligd.

 • Als u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.PST) maakt, kunt u met een optioneel wachtwoord het bestand helpen beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, geeft u het wachtwoord op in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en klikt u op OK. Geef in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klik op OK.

 • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.PST) dat met een wachtwoord is beveiligd, geeft u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klikt u opOK.

Geplaatst in Exchange, Outlook 2010

WBadmin

Opruimen oude backups

 

diskshadow -s script.txt

 

inhoud script.txt

delete shadows oldest f:

delete shadows oldest f:

delete shadows oldest f:

 

verwijderd de 3 oudste backups van drive f:

Geplaatst in Algemeen

Office 365 met behoud eigen DNS

Normaal gesproken wordt de DNS door Microsoft verzorgd zodra je naar een P abonnement (small business) overstapt in office 365. In een aantal gevallen is het niet wenselijk dat Microsoft de DNS beheert, dat kan zijn omdat:
 
 • De DNS provider van de klant dit niet toe staat.
 • De klant specifieke technische redenen heeft om de bestaande DNS te handhaven.
 
Denk aan de volgende zaken voordat je Office 365 aanvraagt:
 • Wanneer men het eigenaarsschap van een domein laat verifieeren kan het 15 minuten tot 72 uur duren voordat de wijzigingen in DNS zijn doorgevoerd. 
 • U mag uw bestaande domeinnaam niet laten verlopen, wanneer dat toch zou gebeuren zal office 365 niet goed meer werken, zaken als Email en Lync werken dan niet meer.
 
Toevoegen en verificatie van je domein

 
Gebruik de Add domain wizard om een eigen domein toe te voegen.
 1. Ga naar de Admin pagina, in de linkerkolom, onder Management, klik Domains, en dan Add a domain.
 2. Op de Add a domain pagina, onder Specify domain, type de domein naam die je wilt toevoegen, klik Next.
 3. Volg de stappen via de wizard om vast te stellen dat de domeinnaam in je bezit is. 
 4. Nadat de domeinnaam is geverifieerd, klik je op Cancel in de Add a domain wizard. Configureer de DNS records in DNS manager zoals hieronder beschreven.
tipTip:
Nadat je domein is toegevoegd in Office 365, kun je het standaard domein voor nieuwe email adressen instellen. Je kunt ook je eigen email adres (tevens je user ID) aanpassen zodat je eigen domein wordt gebruiklt ipv onmicrosoft.com. 
 
 
Benodigde DNS records for Office 365 services toevoegen


 
Om je domein werkend te krijgen voegen we de benodigde Microsoft DNS records toe bij je DNS provider. 
 1. Ga naar de Admin pagina, in de linkerkolom onder Management, klik Domains.
 2. Op de Domains pagina, klik de domeinnaam die je hebt toegevoegd aan Office 365.
 3. Op de DNS manager tab, noteer de DNS records for Exchange Online, SharePoint Online, en Lync Online
 4. Maak de DNS records for Office 365 services aan bij je DNS hosting provider.
Geplaatst in Algemeen

SharePoint weetjes

User Profiles

wanneer een user in AD wordt verwijderd zal pas na een FULL Import deze ook uit de UPS van SharePoint verdwijnen, tevens dient dan de Mysite Cleanup Job te hebben gelopen (1x per uur)

Geplaatst in Algemeen

Winmail.dat als bijlage in Outlook

Probleem

Sommige mails met bijlage(n) worden ontvangen als winmail.dat ipv de bijlage(n).

 

Oorzaak

1) verzonden mail is in RTF opmaak en ontvanger gebruikt GEEN outlook

2) zowel verzender als ontvanger gebruiken outlook en/of geen RFT opmaak

 

Oplossing

1) de verzender dient de mails in TXT of HTML formaat te verzenden

2) the Exchange administrator can configure Remote Domain transports for the domains that don’t use Outlook and set them to never use RTF to get around the problem. To change the settings on Exchange server, open the Exchange Management Console, expand Organizational Configuration, Hub Transport, Remote Domains, open default transport (or the transport you want to change, if you have more than one) and change the Rich Text setting.

 

If all else fails…

If nothing seems to be working and you use Outlook 2007 SP2 or Outlook 2010 or 2013, you can use a registry value to end TNEF encoding once and for all. This will affect your ability to use features that require TNEF encoding, including Voting and Meeting Requests in native Outlook format. (Ready-to-use .reg files are available below.)

 1. Close Outlook
 2. Start Registry Editor (type regedit in the Start Search box or Start menu, Run command and press Enter)
 3. Locate the following registry key:

  In Outlook 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences

  In Outlook 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

  In Outlook 2013:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences

 4. Add a new DWORD named DisableTNEF.
 5. Double click on DisableTNEF and in the Value data box, type 1
 6. Close the Registry editor and Restart Outlook
Geplaatst in Algemeen

DNS alternatieven

OpenDNS

208.67.222.222

208.67.220.220

 

Google DNS

8.8.8.8
8.8.4.4

Geplaatst in Algemeen, DNS

RAID 1 weetjes

 • Na een onverwachte shutdown zal er een resync plaatsvinden van de mirror
 • Wanneer er een resync plaatsvindt zal na een (geplande) reboot de resync opnieuw beginnen
 • Percentage wordt pas na een bepaalde tijd getoond, kunst is regelmatig te verversen en te wachten

 

Geplaatst in Algemeen

Hoe kan ik OWA onder SBS 2008 gebruiken ?

Om gebruik te kunnen maken van OWA (Outlook Web Access) moeten er op een aantal plekken zaken aangepast worden.​​

 • Router
 • Client
 • Server

Router

In de router moet poort 443 worden opengezet naar de server. Op de server hoeft niets te worden ingesteld dit is na installatie van SBS al in orde.​

 

Client

Op de client pc hoef je alleen maar in een browser het WAN ip adres of DNS naam in te typen gevolgd door /owa. Je moet wel via HTTPS verbinden, bv https://82.38.100.12/owa (zie onder).​

Vervolgens verschijnt een waarschuwing “Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website”. Deze melding kun je negeren door op Doorgaan naar deze website te klikken.

OWA scherm 1

Hierna verschijnt het inlog scherm van OWA. Vul hier je gebruikelijke user en wachtwoord in.​

owa02

 

Smartphone

iOS (apple)
Kies Instellingen,
Kies E-mail, Contacten en Agenda’s
Kies Voeg account toe
Kies Exchange
Vul in bij E-mail                <email adres>
             Gebruikersnaam <inlogacount>
             Wachtwoord       <wachtwoord>
Kies Volgende
Vul in bij Server <ipadres of dns vd server>
Melding verschijnt, kies Doorgaan
Opties aan of uitzetten en dan kies Bewaar​​

Geplaatst in Algemeen

Mailbox size in Exchange aanpassen

Size limits for email messages are controlled in a variety of places in Exchange. Settings are placed globally at the transport level, on each individual send or receive connector, at each individual mailbox, and controlled at individual web applications such as EWS and OWA . Your business needs should determine if you need to change these settings and at which location(s). In order to accomplish this successfully, you must know that more restrictive settings override less restrictive settings as you flow up the chain from individual mailbox settings to SMTP connectors and finally to global transport settings.

 

Global Transport Settings

Get-TransportConfig displays global transport settings for all Hub and Edge Transport servers in the Exchange Organization. By default, there is a 10MB size limit on send and receive. This will override all other less restrictive message size limit settings set elsewhere.

NOTE: Exchange considers message submission to the store driver as a “send” operation. Therefore, if you are attempting to receive an email message on an SBS server from the internet that is greater than the MaxSendSize of the global transport configuration, delivery will fail.

clip_image002 

Get-TransportConfig | ft MaxSendSize, MaxReceiveSize

Example:

Set-TransportConfig –MaxSendSize 20MB –MaxReceiveSize 20MB

 

Receive Connector Settings

Each receive connector is created with a default 10MB message size limit. A default install of SBS will contain a default receive connector (created during Exchange setup, do not remove this), an internet facing receive connector, and a receive connector for fax receipts and Sharepoint email notifications. The Windows SBS Internet Receive connector is the only one that you should ever need to adjust settings for. NOTE: If the global receive size is more restrictive, it will override this setting

clip_image004 

Get-ReceiveConnector | ft name, MaxMessageSize

Example:

Set-ReceiveConnector “Windows SBS Internet Receive Servername” –MaxMessageSize 20MB

Send Connector Settings

Each send connector is created with a default 10MB message size limit. In SBS , a single send connector is created for email destined for mail hosts outside of the site. If you need to adjust the size of messages flowing out of the SBS server, then you would change it here. **If the global send size is more restrictive, it will override this setting**

clip_image006 

Get-SendConnector | ft name, MaxMessageSize

Example:

Set-SendConnector “Windows SBS Internet Send Servername” –MaxMessageSize 20MB

Mailbox Settings

Exchange does not govern message size limits at the mailbox level by default, as it relies on elements in the transport service for this. However, you can set size limits here if you want granular control without potentially affecting all senders and recipients. **More restrictive settings at the SMTP connector level will override here; more restrictive settings at the global level will override both**

clip_image008 

Get-mailbox | ft Name, MaxSendSize, MaxReceiveSize

Example:

Set-Mailbox “test” –MaxSendSize 10MB –MaxReceiveSize 10MB

OWA

Message size is controlled in OWA by the maxRequestLength value in it’s web.config file.  The default value is 30000 KB (30 MB).  You can change this value to whatever size you need.  For more information, please read: 

How to Manage Maximum Message Size in Outlook Web Access 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996835(EXCHG.80).aspx

 

Exchange Web Services (EWS)

Just like OWA, EWS is bound to the maxRequestLength value in it’s web.config.  The default value for this is 13280 KB (13 MB) and can be changed to the value you require.  Clients such as Entourage for Mac would be affected by this value.  For more information, please read: 

 

via dit commando krijg je een overzicht van de mailbox groottes:

Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label=”TotalItemSize(MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount  

 

In Windows SBS 2008, the mailbox database and the individual mailboxes have a size limit of 2 GB. If the size limit of the mailbox database or the individual mailboxes on the Source Server is more than 2 GB, you must manually change the size limits on the Destination Server

 

To change the size limit of the mailbox database

 1. On the Destination Server, click Start, click All Programs, click Microsoft Exchange Server 2007, and then click Exchange Management Console.
 2. Click Continue in the User Account Control dialog box.
 3. In the Exchange Management Console navigation pane, expand the Server Configuration node, and then click Mailbox.
 4. In the result pane, click the Destination Server name.
 5. In the work pane, right-click Mailbox Database, and then click Properties.
 6. Click the Limits tab, specify the mailbox database limits, and then click OK.

To change the size limit of the individual mailboxes

 1. On the Destination Server, open the Windows SBS Console.
 2. In the navigation bar, click the Users and Groups tab, and then click Users.
 3. Click a user account, and then click Edit user account properties.
 4. Click the E-Mail tab, update the maximum mailbox size information, and then click OK.
 5. Repeat steps 3 and 4 until all user accounts are updated.

Geplaatst in Exchange, SBS 2008

Uitschakelen WSUS op client PC

Verwijder de registry key HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Hierdoor zal de WUAgent weer het standaard gedrag van de Automatische Updates vertonen.

Geplaatst in Algemeen, Windows 7, Windows XP

Categorieën